Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023

Tính tẩu – nhạc cụ độc đáo của người dân tộc Thái Trắng khu...

Đàn tính tẩu là nhạc cụ phổ biến của đồng bào dân tộc Thái Trắng nói chung và người Thái trắng ở khu vực...

Người lưu giữ tiếng khèn Mông

“Trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Mông ở huyện Nậm Pồ, không thể thiếu tiếng khèn. Nghệ nhân ưu tú -...