Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023

Chủ tịch UBND quận 10 tiếp dân ít hơn so với quy định của...

Thanh tra TP HCM đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chủ tịch UBND quận 10 trong việc chấp hành pháp luật...

Chi tiết mức lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh sau...

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng thì lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh có 2 bậc,...