G
Ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội diễn ra trong hai ngày 18 và 19/6 với gần 106.000 thí sinh tham dự với ba môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Dự kiến, ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh.

Dưới đây là các đáp án chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố:

Đáp án môn Ngữ Văn

Screen Shot 2022-06-22 at 16.01.16
Screen Shot 2022-06-22 at 16.01.30

Môn Toán:

Screen Shot 2022-06-22 at 16.04.37
Screen Shot 2022-06-22 at 16.04.45
Screen Shot 2022-06-22 at 16.04.51

Môn Tiếng Anh:

Screen Shot 2022-06-22 at 16.07.28

Môn Tiếng Đức:

Screen Shot 2022-06-22 at 16.11.21

Môn Tiếng Pháp:

Screen Shot 2022-06-22 at 16.12.29

Môn Tiếng Nhật:

Screen Shot 2022-06-22 at 16.13.51

Môn Tiếng Hàn:

Screen Shot 2022-06-22 at 16.14.53

 

Thanh Bình (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)
Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/so-giao-duc-va-dao-tao-cong-bo-dap-an-chinh-thuc-cac-mon-thi-vao-lop-10-ha-noi-d184246.html