Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Nhà giáo họp phiên đầu tiên

Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Nhà giáo họp phiên đầu tiên vào ngày 11/8 nhằm thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; thống nhất phương pháp, cách thức tổ chức, quy trình thực hiện, để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng dự án Luật Nhà giáo theo yêu cầu đặt ra. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì cuộc họp.

giao-vien-tieu-hoc-day-1-tuan-bao-nhieu-tiet_1.jpg
Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Nhà giáo họp phiên đầu tiên (ảnh minh hoạ)

Tại phiên họp, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể; cùng trao đổi, bàn thảo về quy trình, cách làm để bảo đảm chất lượng và tiến độ; kế hoạch triển khai xây dựng Luật Nhà giáo.

Báo cáo tình hình triển khai công việc, dự kiến công việc sẽ tiến hành trong thời gian tiếp theo, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cho biết: Thời điểm này, các thủ tục hành chính cơ bản đã hoàn tất, như thành lập Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập, nhóm chuyên gia… Về chuyên môn, Cục đã hoàn thiện dự thảo đề cương chi tiết của Luật. Dự kiến tiến độ xây dựng Luật cũng đã được xây dựng…

Trước đó, ngày 4/8/2023, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2248/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn dự án Luật Nhà giáo. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng là Phó Trưởng ban thường trực; các Thứ trưởng: Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Văn Phúc, Ngô Thị Minh là Phó Trưởng ban.

Ngày 7/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6-2023. Theo nội dung Nghị quyết, Chính phủ nhất trí thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự cần thiết ban hành Luật Nhà giáo và 5 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo gồm: Định danh nhà giáo; tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo; quản lý nhà nước về nhà giáo.

Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 6/2023, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo. Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất với Tờ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự cần thiết ban hành Luật Nhà giáo, về các chính sách dự kiến đưa vào nội dung của Luật. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ; phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, đưa việc xây dựng Luật Nhà giáo vào Chương trình xây dựng pháp luật.

Thủ tướng lưu ý Bộ GDĐT: Đây là bộ luật khó, có tác động rộng lớn trong xã hội, Bộ GDĐT cần tập trung nguồn lực, đảm bảo việc xây dựng và trình dự án Luật đúng tiến độ và có chất lượng; chú ý việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học. Đồng thời tiếp thu được tinh hoa của nhân loại, kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với điều kiện Việt Nam; khắc phục được sự tản mạn, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật về nhà giáo.

Thủ tướng giao Bộ GDĐT khẩn trương tiến hành công việc, đảm bảo tiến độ thông qua Chính phủ vào tháng 3 năm 2024 và trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV./.

Văn Thiện

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/ban-chi-dao-xay-dung-luat-nha-giao-hop-phien-dau-tien-74891.html