Lựa chọn sách giáo khoa: Liệu sẽ nảy sinh độc quyền và lợi ích nhóm?

Quá trình thực hiện Thông tư 25/2020/TT của Bộ GD&ĐT “Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông”, đang gặp phải nhiều bất cập.