Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: HÀ MY

Ngày 11/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; cán bộ chủ chốt các ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

 

Tại các hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch theo Kế hoạch 17-KH/TW, ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Công văn 21-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

 

Qua các hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh đã giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

 

HÀ MY

Nguồn Báo Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/306766/gioi-thieu-nhan-su-quy-hoach-uy-vien-trung-uong-dang.html