Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Sáng 21/3, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026, sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

213xuan1-9954.jpeg
Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Theo đó, căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội, nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV; đồng thời, căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công ủy viên T.Ư Đảng giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 93 Hiến pháp 2013 quy định: “Khi Chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước.

Trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới”.

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới thay ông Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội miễn nhiệm.

Hơn một năm trước, bà Võ Thị Ánh Xuân từng giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 18/1/2023 – khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cho đến ngày 2/3/2023 – khi Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước mới.

Như vậy, trong hơn một năm, bà Võ Thị Ánh Xuân đã có hai lần giữ quyền Chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; có trình độ Cử nhân Sư phạm Hóa học, Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công.

Bà Xuân là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội hai khóa XIV và XV.

Từng có 4 năm là giáo viên cấp 3 một trường ở An Giang, bà Xuân sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, rồi lần lượt làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

Bà giữ cương vị Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang trong 3 tháng (8/2010-10/2010) trước khi làm Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Đầu năm 2013, bà Xuân giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, sau đó bà trở thành Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 4/2021, bà được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước rồi giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 18/1/2023 đến ngày 2/3/2023./.

Duy Minh

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/ba-vo-thi-anh-xuan-giu-quyen-chu-tich-nuoc-83474.html