Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành 19 luật và nghị quyết của Quốc hội

Sáng 7-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

070320240836-220240307090534.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023) và kỳ họp bất thường lần thứ 5 (tháng 1-2024), Quốc hội khóa XV đã thông qua 19 luật, nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng. Cụ thể gồm: Luật Căn cước; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Đất đai; Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Viễn thông; Luật Tài nguyên nước; Luật Các tổ chức tín dụng…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tiếp nối thành công của hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, hội nghị lần này là để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện và các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện luật, nghị quyết.

Trình bày báo cáo của UBTVQH quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu triển khai luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đến nay, trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội, UBTVQH đã ban hành 1.190 văn bản, bao gồm 32 luật và 112 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 1.042 nghị quyết của UBTVQH, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội; đồng thời, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thay mặt UBTVQH báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã khái quát những nội dung mới, nổi bật của cả 09 luật.

Ông nhấn mạnh, các luật được Quốc hội thông qua đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tăng cường cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hiệu quả quản lý nhà nước…

Điều quan trọng tiếp theo là việc tổ chức triển khai các luật, nghị quyết cần phải được tiến hành rất khẩn trương, đồng bộ, sớm đưa các quy định mới của luật đi vào thực tế và phát huy tác dụng trong cuộc sống.

UBTVQH đề nghị Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, nghị quyết; trong đó khẩn trương xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với gần 400 nội dung được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội…

Về một số yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, đối với việc triển khai Luật Căn cước cần khẩn trương thiết kế, hoàn thiện mẫu thẻ Căn cước, giấy chứng nhận căn cước, Căn cước điện tử, các biểu mẫu, giấy tờ liên quan; Đối với việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cần khẩn trương thiết kế mẫu trang phục, phù hiệu, giấy tờ, trang thiết bị cho lực lượng và biểu mẫu, giấy tờ phục vụ hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng;

Đối với việc triển khai Luật Đất đai, cần khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định về 104 nội dung Luật giao Chính phủ, các Bộ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Đối với việc triển khai Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, cần khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị định, quyết định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Đối với việc triển khai Luật Các tổ chức tín dụng, cần khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản đối với 19 nội dung Luật giao Chính phủ quy định, 01 nội dung giao Thủ tướng Chính phủ quy định và 82 nội dung giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định…

Đối với công tác phổ biến các luật, nghị quyết mới được ban hành, sau khi các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, việc phổ biến luật, nghị quyết đã được thực hiện. Cụ thể, đa số các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện lồng ghép nội dung chỉ đạo, hướng dẫn phổ biến luật, nghị quyết mới trong kế hoạch công tác PBGDPL năm 2024; 27/63 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch, công văn hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới; các bộ, cơ quan ngang bộ đã tổ chức các hội nghị tập huấn, biên soạn tài liệu phục vụ việc phổ biến, giới thiệu luật, nghị quyết đến người dân và doanh nghiệp. Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản phối hợp với các bộ, ngành chủ trì tham mưu xây dựng luật, pháp lệnh mới biên soạn tài liệu giới thiệu 07 Luật.

Bên cạnh đó, trên cơ sở nền tảng các ứng dụng báo chí trên mạng xã hội, các website, các bộ, cơ quan ngang bộ cũng có những biện pháp để đẩy mạnh truyền thông, đưa nội dung luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Cụ thể, qua theo dõi, thống kê cho thấy đã có một số lượng lớn tin, bài đăng tải thông tin liên quan đến các Luật và Nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV…

Để hội nghị đạt được kết quả tích cực, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, nghiêm túc; phát huy trách nhiệm, tích cực tham luận, phát biểu với tinh thần khách quan, thiết thực.

Các báo cáo, tham luận cần phản ánh cụ thể, khách quan công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai nhiệm vụ; thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất giải pháp khả thi, nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng./.

Văn Thiện

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/hoi-nghi-toan-quoc-trien-khai-thi-hanh-19-luat-va-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-82225.html