Hình minh họa: Báo Giao thông

“Hành” dân 5 lần đến bộ phận một cửa chưa nhận được giấy khai sinh, khi người dân chi 200.000 đồng mới nhận được, công chức tư pháp hộ tịch thị trấn bị cách chức về mặt Đảng.

Ngày 7/11, tin từ Đảng ủy thị Trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã cách chức về mặt Đảng đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch là ông Trần Minh Tiến, đồng thời, đang đề xuất hình thức kỷ luật về mặt chính quyền.

Trước đó, vào ngày 8/10, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cử cán bộ xuống bộ phận mộtcửa thị trấn U Minh cùng người dân làm thủ tục hành chính. Tại đây, cán bộ trên ghi nhận có 1 trường hợp người dân đến 4 lần nhưng vẫn chưa làm được giấy khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Sau đó, cán bộ một cửa nhiều lần yêu cầu người dân bổ sung sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn… Đến khi người dân trở lại lần thứ 5 vào khoảng 10 giờ cùng ngày, được cán bộ yêu cầu ngồi chờ. Chỉ khi người dân chi 200.000 đồng cho Tiến thì mới nhận được giấy khai sinh.

Sau đó, người dân yêu cầu cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thì bị từ chối. Cán bộ trên cho rằng “thủ tục đó cứ từ, chưa làm liền được”.

Theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau, trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch được áp dụng tại UBND xã, phường, thị trấn thì thủ tục đăng ký giấy khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người dân được thực hiện đồng thời và trả kết quả cùng lúc.