Ninh Bình triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023)

G

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 6/12/2022 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025; Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 16/01/2023 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) với các nội dung như sau:

Ninh Bình triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023)

Nghi thức rước nước được thực hiện ở giữa sông Hoàng Long (tại lễ hội Hoa Lư năm 2022). Ảnh: Minh Quang.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt – Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc tới Nhân dân trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế, qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế – xã hội, các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, về vùng đất và con người Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình tới đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thực hiện theo các quy định hiện hành, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và có tính giáo dục cao, xứng đáng với vai trò, vị thế của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Nội dung tuyên truyền 

– Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc, trong đó nhấn mạnh sự ra đời Nhà nước Đại Cồ Việt thể hiện sức mạnh của ý 2 chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước, thời kỳ khởi đầu để mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài xuyên suốt các triều đại phong kiến sau đó.

– Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng thành kính và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân, các thế hệ trong tiến trình lịch sử của dân tộc; qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân ta vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

– Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023 của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế – xã hội, truyền thống, văn hóa đặc sắc, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam nói chung, của vùng đất, con người Cố đô Hoa Lư nói riêng; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

– Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

1.2. Hình thức tuyên truyền

 -Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng chuyên trang trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

– Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh: Chăng treo băng rôn, khẩu hiệu; xây dựng các cụm pano tấm lớn, tấm nhỏ, mô hình 3D, tranh cổ động… tuyên truyền kỷ niệm và Lễ hội; cắm cờ Tổ quốc, cờ hội, cờ phướn, cờ chuối các loại tại khu vực tổ chức chương trình kỷ niệm và Lễ hội, các tuyến đường dẫn vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, trung tâm các huyện, thành phố.

– Khai thác, phát sóng phim tài liệu; biên soạn tài liệu, xuất bản sách, ấn phẩm tuyên truyền về Nhà nước Đại Cồ Việt.

1.3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học; tổ chức các hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật (trại sáng tác văn học, sân khấu, mỹ thuật, điêu khắc…), triển lãm, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm văn hóa vật thể, phi vật thể của Nhà nước Đại Cồ Việt gắn với 3 việc quảng bá Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, những sản phẩm du lịch của tỉnh.

1.4. Thời gian tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm: Trong năm 2023, trọng tâm vào tháng 3, 4, 5 năm 2023. 

2. Các hoạt động kỷ niệm

2.1. Tổ chức kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023

2.1.1. Quy mô: Cấp tỉnh

2.1.2. Chỉ đạo thực hiện: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

2.1.3. Cơ quan tổ chức: Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

2.1.4. Thời gian: 20h00′, Thứ Sáu, ngày 28/4/2023 (tức ngày mùng 9 tháng 3 âm lịch).

2.1.5. Địa điểm: Sân lễ hội, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư).

2.1.6. Nội dung chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2023 

Tiêu đề: KỶ NIỆM 1055 NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 – 2023); KHAI MẠC LỄ HỘI HOA LƯ NĂM 2023

– Màn nghệ thuật khai từ;

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

– Diễn văn kỷ niệm;

– Khởi trống khai hội;

– Chương trình nghệ thuật chào mừng (xây dựng kịch bản chi tiết riêng);

– Bắn pháo hoa nổ tầm thấp (dự kiến).

Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình.

2.1.7. Thành phần đại biểu 

a) Khách mời Trung ương, tỉnh bạn 

– Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

– Đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Văn phòng, đoàn thể ở Trung ương;

– Các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đang công tác ở các cơ quan Trung ương;

– Các đồng chí lãnh đạo có chức danh từ Thứ trưởng và tương đương trở lên hiện đang công tác ở các cơ quan Trung ương; đại biểu lãnh đạo các cơ quan Trung ương

– nơi có con em Ninh Bình có chức danh từ Thứ trưởng và tương 4 đương trở lên đang công tác; các tướng lĩnh lực lượng vũ trang hiện đang công tác là con em Ninh Bình;

– Đại biểu các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng; tỉnh kết nghĩa: Bạc Liêu, Cà Mau; các tỉnh lân cận: Hòa Bình, Thanh Hóa;

– Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng; tỉnh kết nghĩa: Bạc Liêu, Cà Mau; các tỉnh lân cận: Hòa Bình, Thanh Hóa;

– Đại biểu Ban liên lạc họ Đinh Việt Nam và một số Ban liên lạc các dòng họ khác;

– Đại biểu Ban liên lạc đồng hương Ninh Bình tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh: Hà Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

b) Khách mời trong tỉnh 

– Các đồng chí Thường trực, nguyên Thường trực Tỉnh ủy; ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đại biểu Quốc hội (thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình); các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo: HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;

– Thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023 – 2025);

– Thành viên Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023;

– Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương của tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

– Đại biểu Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn I, Sư đoàn 350; – Đại biểu Chi hội Di sản văn hóa tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh, Hội Doanh nhân trẻ, đại biểu một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh;

– Đại biểu Ban liên lạc họ Đinh và một số Ban liên lạc các dòng họ khác ở tỉnh Ninh Bình;

– Các huyện, thành phố: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh. (Riêng đại biểu các xã, thị trấn và đại biểu khác của huyện Hoa Lư do Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư đề xuất với Ban Tổ chức Lễ hội và chủ trì mời);

– Đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục Phát Diệm, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh;

– Các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

5 2.1.8. Phân công thực hiện:

– Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

– Cơ quan trực tiếp phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Hoa Lư.

– Hoạt động tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023: Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 173/KHUBND ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023. 2.2. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm

2.2.1. Tổ chức Hội thảo khoa học “Nghề gốm cổ Ninh Bình – Truyền thống và hiện đại” – Thời gian tổ chức: Tháng 4/2023. 

– Địa điểm: thành phố Ninh Bình.

– Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

2.2.2. Tổ chức trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư – Theo dòng lịch sử”

– Thời gian tổ chức: dự kiến từ 11/4 – 25/4/2023.

– Địa điểm: Thư viện tỉnh Ninh Bình.

– Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

2.2.3. Tổ chức các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, sáng tác ảnh, trại sáng tác sân khấu, mỹ thuật, điêu khắc… về đất và người Ninh Bình 

– Thời gian tổ chức: Trong năm 2023.

– Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

2.2.4. Tổ chức trưng bày các gian hàng triển lãm giới thiệu một số sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản tiêu biểu của tỉnh 

– Thời gian tổ chức: từ ngày 28/4/2023 đến ngày 30/4/2023 (tức ngày 09 đến ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão).

– Địa điểm: Sân lễ hội, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

– Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

2.3. Hoạt động thể dục thể thao 

2.3.1. Tổ chức giải Việt dã xã, phường, thị trấn và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

– Thời gian: Tháng 3/2023.

– Địa điểm: thành phố Ninh Bình

– Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

2.3.2. Tổ chức Giải Vật Cúp Hoa Lư năm 2023 

– Thời gian: Tháng 4/2023.

– Địa điểm: Khu di tích lịch sử – văn hóa Cố đô Hoa Lư. 6

– Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

2.3.3. Tổ chức Giải chạy Cúc Phương Jungle Paths năm 2023 

– Thời gian: Tháng 4/2023.

– Địa điểm: Rừng Quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan.

– Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

2.4. Hoạt động du lịch 

2.4.1. Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 

– Thời gian: Quý II/2023

– Địa điểm: Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Khu du lịch sinh thái Tràng An

– Cơ quan thực hiện: Sở Du lịch.

– Cơ quan phối hợp: UBND huyện Hoa Lư; Sở Văn hóa và Thể thao; các sở, ngành liên quan; Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

2.4.2. Tổ chức đón các đoàn FAMTRIP đến xúc tiến điểm đến và quảng bá du lịch trong năm 2023 

– Thời gian: Quý II/2023

– Địa điểm: Các khu, điểm du lịch của tỉnh

– Thành phần: Các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố.

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Du lịch.

– Cơ quan phối hợp: Tổng Cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình.

2.4.3. Tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về đề tài Du lịch Ninh Bình năm 2023 

– Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 11/2023.

– Thành phần: Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế.

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Du lịch.

– Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, các cơ quan thông tấn báo chí thường trú tại Ninh Bình.

2.4.4. Tổ chức “Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại tỉnh Ninh Bình” 

– Thời gian tổ chức: tháng 4/2023.

– Địa điểm: trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

– Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

7 2.5. Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt, nhằm phát huy các giá trị lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Sở Văn hóa và Thể thao 

– Là cơ quan thường trực, tham mưu tổ chức kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Hướng dẫn các sở, ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh thành phần khách mời, lập danh sách khách mời dự kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội. Thiết kế và in giấy mời, phù hiệu xe, phù hiệu đại biểu; gửi giấy mời đại biểu trong tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bố trí sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp đại biểu dự chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện và các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, ê kíp tác giả, đạo diễn, xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023; thiết kế, thi công ma-két sân khấu, khán đài, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, màn hình led; tuyên truyền cổ động trực quan tại các cụm pano cổ động lớn, các pano mô hình, băng zôn tuyên truyền trên các tuyến đường chính của thành phố Ninh Bình, khu vực tổ chức chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng bài diễn văn kỷ niệm của Lãnh đạo tỉnh; soạn bài điều hành chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (trước sóng, trong sóng) tại chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm: Hội thảo khoa học “Nghề gốm cổ Ninh Bình – Truyền thống và hiện đại”; trưng bày chuyên đề “Kinh đô Hoa Lư – Theo dòng lịch sử”; tổ chức các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, sáng tác ảnh, trại sáng tác sân khấu, mỹ thuật, điêu khắc… về đất và người Ninh Bình; Giải Việt dã xã, phường, thị trấn và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Giải Vật Cúp Hoa Lư năm 2023…

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt, nhằm phát huy các giá trị lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

– Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện Truyền hình trực tiếp chương trình kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa 8 Lư năm 2023 trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

2. Văn phòng UBND tỉnh 

– Đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng nội dung, tiến độ. – Chỉ đạo việc tuyên truyền kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023 trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Hoa Lư xây dựng sơ đồ, sắp xếp chỗ ngồi đại biểu dự chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu ở xa về dự Lễ hội; đón tiếp khách mời Trung ương, tỉnh bạn, các tướng lĩnh, lãnh đạo các bộ, ngành là con em Ninh Bình đang công tác ở Trung ương và các địa phương khác, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy; bố trí đưa đón các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh dự chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng bài diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh, soạn bài điều hành chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh thành phần khách mời, danh sách khách mời. Trực tiếp, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan gửi giấy mời, phù hiệu xe, phù hiệu đại biểu cho khách mời Trung ương, đại biểu khách mời ngoài tỉnh dự chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

– Chỉ đạo công tác tuyên truyền về kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng bài diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo tỉnh.

4. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

– Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đón tiếp khách mời của Trung ương, tỉnh bạn; bố trí đưa, đón các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

5. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

6. Sở Y tế 

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; phun hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng độc hại tại khu vực tổ chức chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Bố trí nhân lực, phương tiện y tế thường trực cấp cứu, sơ cứu, chuẩn bị đủ số thuốc cần thiết để cấp cứu kịp thời tại khu vực diễn ra chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống nơi các đại biểu và khách du lịch ăn, nghỉ.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động, tuyên truyền; bố trí các điều kiện thu dung, đảm bảo tại khu vực tổ chức chương trình kỷ niệm, khai mạc Lễ hội và trong thời gian tổ chức các hoạt động của Lễ hội Hoa Lư năm 2023 không có các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ…

 9. Sở Du lịch 

– Tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt: Tổ chức gian hàng quảng bá, xúc tiến tại sân Lễ hội; tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 (quý II/2023); tổ chức đón các đoàn FAMTRIP đến xúc tiến điểm đến và quảng bá du lịch trong năm 2023; tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tổ chức triển khai Cuộc thi Báo chí viết về đề tài Du lịch Ninh Bình năm 2023…

– Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch; tổ chức các tour, tuyến du lịch giới thiệu về Nhà nước Đại Cồ Việt, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh.

– Đôn đốc các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, tập trung duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị trong các cơ sở lưu trú và vệ sinh môi trường ở các khu, điểm du lịch để đảm bảo phục vụ khách du lịch.

– Bố trí để đại biểu lãnh đạo Trung ương, các tỉnh bạn tham quan các điểm du lịch (khi có nhu cầu).

10. Sở Giao thông vận tải 

– Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong dịp kỷ niệm. Huy động phương tiện phục vụ chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội khi được Ban Tổ chức yêu cầu.

– Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo không ùn tắc, thuận lợi cho các đoàn đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm, khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023 và các hoạt động khác trong dịp kỷ niệm.

11. Sở Thông tin và Truyền thông 

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.

– Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn mạng lưới phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc tại các hoạt động kỷ niệm.

– Xây dựng các ấn phẩm, chương trình phát thanh, phóng sự truyền hình, tài liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; đồng thời, xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở góp phần làm giàu và phát huy giá trị nền văn hóa dân tộc.

12. Sở Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trưng bày các gian hàng triển lãm giới thiệu một số sản phẩm thủ công truyền thống và đặc sản tiêu biểu của tỉnh từ ngày 28/4/2023 đến ngày 30/4/2023 (tức ngày 09 đến ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão) tại sân Lễ hội.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP tại tỉnh Ninh Bình” vào tháng 4/2023.

14. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

– Tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh; những tiềm năng, lợi thế, các sản phẩm du lịch Ninh Bình; giới thiệu đất nước, con người Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình.

– Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và truyền hình trực tiếp chương trình kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023; văn bản đề nghị các địa phương tiếp, phát sóng; tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình kỷ niệm trên sóng đài 11 tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ kinh phí cho chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

15. Công an tỉnh 

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tham dự Chương trình kỷ niệm; phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức chương trình kỷ niệm và Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Nhận bàn giao, triển khai công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn khu vực diễn ra chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội sau khi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức rà phá bom mìn.

16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

– Chủ trì thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, phòng chống các tình huống liên quan đến sự cố hóa chất độc, phóng xạ tại khu vực tổ chức chương trình kỷ niệm và hoạt động Lễ hội (hoàn thành, bàn giao khu vực an toàn cho Công an tỉnh trước 16h00′ ngày 28/4/2023). Thực hiện quản lý các thiết bị, phương tiện bay không người lái trong chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

– Tham mưu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp sau khi kết thúc chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023 (nếu có).

17. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình 

– Đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục, an toàn trong thời gian diễn ra chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội. Triển khai hệ thống chống sét tại khu vực Lễ hội.

– Có phương án lắp đặt và vận hành máy phát điện dự phòng cấp điện cho sân khấu chính phục vụ chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội. – Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí các tổ trực vận hành sửa chữa điện khi có sự cố trong những ngày diễn ra Lễ hội.

18. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình 

Lắp đặt, quản lý vận hành hệ thống nhà vệ sinh di động tại khu vực tổ chức chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội. Đảm bảo vệ sinh môi trường ở thành phố Ninh Bình; khu vực tổ chức chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

19. Các sở, ban, ngành của tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nội dung Kế hoạch này, tổ chức, tham gia và phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, đảm bảo trang trọng, hiệu quả.

20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

– Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực lao động, sản xuất, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023).

– Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh và đề xuất tham mưu các giải pháp giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

21. UBND các huyện, thành phố 

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này tại địa phương và tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức.

– Chỉ đạo tổ chức trang trí, tuyên truyền cổ động, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao; tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa kỷ niệm 1055 Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2023 trong quần chúng Nhân dân tại địa phương. Vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày lễ của đất nước (30/4 và 01/5), kết hợp chào mừng kỷ niệm từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 05/5/2023.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Kinh phí lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan.

3. Tiền công đức, tài trợ cho các hoạt động lễ hội; hỗ trợ, đóng đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các nội dung; lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch (đối với nội dung chưa được bố trí kinh phí thực hiện) gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp và gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương rà soát các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2023 và Kế hoạch này để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Những nội dung trùng lắp tại hai Kế hoạch, đề nghị các đơn vị thực hiện theo Kế hoạch này.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp danh sách khách mời của đơn vị phụ trách (khách mời Trung ương và địa phương theo thành phần mời tại Kế hoạch này); nhận giấy mời và trực tiếp mời các đại biểu theo ngành lĩnh vực 13 của mình; xác nhận đại biểu dự; chuẩn bị các điều kiện đưa đón, phục vụ các đại biểu của đơn vị mình phụ trách mời về dự chương trình kỷ niệm và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023 đảm bảo an toàn, chu đáo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các nội dung. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ninh-binh-trien-khai-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-1055-nam/d20230324092640413.htm