Ngày của tôn vinh

Hôm nay, Ngày Quốc tế Phụ nữ – 8/3 là ngày “nửa thế giới” đàn ông tin “nửa thế giới” phụ nữ.

Trên thế giới, hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ đứng trong hàng ngũ lãnh đạo, quản lý, trí thức, văn nghệ sỹ và tất cả các lĩnh vực có ảnh hưởng đến xã hội. Điều đó không chỉ quan trọng đối với vấn đề bình đẳng giới trên phạm vi toàn cầu mà còn có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực đối với sự phát triển của các quốc gia, các tổ chức, cộng đồng, xã hội… trên con đường hướng tới văn minh, thịnh vượng, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chúng ta đã và đang được chứng kiến, nhiều nhà lãnh đạo nữ với tố chất và bản tính mềm dẻo, khéo léo đã giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Bên cạnh đó, với trí tuệ, tâm hồn, tấm lòng nhân ái, nhiều nữ trí thức, văn nghệ sỹ đã tạo nên những công trình, tác phẩm có giá trị to lớn, lan tỏa, truyền cảm hứng trên thế giới và trong khu vực.

minh-hoa-2444

Ảnh minh hoạ.

Ở Việt Nam, từ trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ đã nêu cao tinh thần yêu nước, bất khuất; tiêu biểu là Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Lê Chân và nhiều bậc tiền bối khác. Trong các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại của dân tộc, những tấm gương luôn tỏa sáng về phẩm chất anh hùng cách mạng của nữ Anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, chị Út Tịch với câu nói nổi tiếng “Còn cái lai quần cũng đánh”,… cùng sự hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ chiến sỹ cách mạng đã trở thành “huyền thoại sức mạnh Việt Nam”, là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân và dân tộc ta.

 

Sinh thời, Bác Hồ từng đánh giá “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ”. Tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Người tặng cho phụ nữ Việt Nam chính là sự đúc kết sâu sắc tinh thần yêu nước nồng nàn, trí thông minh, sáng tạo, lòng nhân ái và đức hy sinh cao cả của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Truyền thống tốt đẹp đó là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam trong cộng đồng phụ nữ quốc tế, là mạch nguồn tiếp nối các thế hệ. Ngày nay, dù ở bất kỳ hoàn cảnh và vị trí lao động, công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy cao độ giá trị truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, thông minh, năng động, sáng tạo, nhân ái, hiền hòa, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” – đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước ta.

Phụ nữ Việt Nam ngày càng vươn lên, thành công, khẳng định vị trí của mình, ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật, tôn giáo, xã hội, hoạt động cộng đồng… Ngày Quốc tế phụ nữ chính là một dịp tôn vinh, cổ vũ; đồng thời cũng là dịp nhìn nhận lại, thái độ của chính chúng ta trong việc thực hiện bình đẳng giới.