Lực lượng ninh Chính trị nội bộ phát huy bản lĩnh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Lực lượng ninh Chính trị nội bộ luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng. 

Ngày 9/5/2023, Cục An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB), Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng ANCTNB (10/5/1958 – 10/5/2023).

Ngay từ khi thành lập chính quyền cách mạng vào năm 1945, lực lượng Công an nhân dân đã có bộ phận làm công tác bảo vệ nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Theo yêu cầu nhiệm vụ, ngày 10/5/1958, Uỷ ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Từ đó đến nay, ngày 10/5/1958 được xác định là Ngày truyền thống của lực lượng ANCTNB toàn quốc.

dsc_2042Lực lượng An ninh Chính trị nội bộ gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống. (Ảnh: Cổng thông tin điên tử Bộ Công an)

Ra đời và được rèn luyện, trưởng thành trong cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, các thế hệ CBCS lực lượng ANCTNB luôn phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tô thắm lá cờ truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng ANCTNB đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Chính phủ; phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều tên gián điệp Pháp được tung ra vùng kháng chiến, móc nối bọn tay sai, chỉ điểm, giết hại cơ sở, phá hoại lực lượng kháng chiến của ta; làm tốt công tác tham mưu, đấu tranh quyết liệt, vô hiệu hóa các quan điểm tư tưởng hữu khuynh, xét lại tác động vào nội bộ hòng chia rẽ sự đoàn kết nhằm làm thay đổi đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau ngày miền Nam giải phóng, lực lượng ANCTNB đã phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân tập trung bóc gỡ mạng lưới nội gián của địch cài lại, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, chính quyền cách mạng tại nhiều địa phương; xác minh, kết luận và đề xuất xử lý hơn 500 đầu mối mật báo viên của địch, minh oan cho hàng trăm cán bộ, đảng viên bị địch “bôi lem”, trong đó có nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, đã phối hợp với cơ quan chức năng mở nhiều chiến dịch truy quét tàn dư văn hóa độc hại của chế độ cũ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch bên ngoài.

Bước vào thời kỳ đổi mới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến động phức tạp, tác động lớn và đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác bảo vệ ANCTNB. Nhiệm vụ bảo vệ ANCTNB đặt ra yêu cầu thách thức mới, vừa phải góp phần giữ vững ổn định nội bộ, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vừa chủ động phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động phá hoại nội bộ, phục vụ phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35), lực lượng ANCTNB đã làm tốt công tác tham mưu, huy động các lực lượng trong hệ thống chính trị tham gia tích cực công tác đấu tranh phản bác, góp phần giữ vững an ninh văn hóa tư tưởng, thông tin truyền thông, đấu tranh phản bác, đẩy lùi các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững thế trận thông tin, đảm bảo dòng chảy chủ lưu của thông tin tích cực, chính thống…

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, ngày 27/5/2013, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Cục ANCTNB; tặng thưởng 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 01 Huân chương Lao động hạng Nhất; 04 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 02 Huân chương Chiến công hạng Ba; 02 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì… Từ năm 2020 đến nay, Cục ANCTNB luôn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong 03 năm liên tiếp, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Hàng nghìn lượt tập thể cấp phòng, cá nhân thuộc lực lượng ANCTNB được tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng khen của Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương.