Hội thảo khoa học Quốc gia về An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia

Những ý kiến thảo luận trong Hội thảo có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng về quản trị an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia tại Việt Nam.

Dự kiến vào lúc 8h ngày 15/6 tới đây, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia về chủ đề “An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia”.

Chương trình dự kiến diễn ra tại Hội trường Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Hội thảo khoa học Quốc gia về chủ đề “An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia” là diễn đàn để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh mạng, mật mã và quản trị an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia.

ox_-8onrr8hbvqeimvzna6twbrqmlmija_awltko8xm

Hình minh họa.

Hội thảo cũng làm sáng tỏ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như cơ sở chính trị, pháp lý để đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đánh giá thực trạng của vấn đề, từ đó tham mưu, đề xuất các chủ trương và giải pháp cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và cơ yếu cũng như tập trung nguồn lực cho quản trị an ninh mạng; đề xuất và kiến nghị các cơ chế, chính sách về văn hóa, sức mạnh mềm trong an ninh mạng, mật mã, chính sách quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Dự kiến, sự kiện có sự tham gia của trên 300 đại biểu đến từ gần 30 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và trên 50 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Các đại biểu tham dự Hội thảo là đại diện lãnh đạo của các Bộ, Ban, Ngành bao gồm Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin – Truyền thông và một số cơ quan thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo và các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Tư lệnh 86 – Bộ Quốc Phòng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục An ninh nội địa – Bộ Công an, Cục An ninh mạng Quốc gia, Trung tâm Công nghệ thông tin – Văn phòng Chính phủ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các trường Đại học, Học viện khác.

Sự kiện còn có sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo Ban Cơ Yếu Chính phủ và Cục Cơ yếu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ban; Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa chuyên môn, các nhà khoa học, chuyên gia thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã; Các Hiệp hội, công ty hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin, An ninh mạng.

Hội thảo được điều hành dưới sự chủ trì của GS, TS. Tạ Ngọc Tấn – Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, TS. Nguyễn Hữu Hùng – Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ và PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Chủ nhiệm Đề tài KX04-32/21-25.

Hội thảo sẽ được nghe 8 tham luận phát biểu của các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Chia sẻ về Hội thảo khoa học Quốc gia, TS. Nguyễn Hữu Hùng – Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, Hội thảo có vai trò quan trọng trong việc xác định và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh mạng và mật mã, quản trị an ninh phi truyền thống, trọng tâm là quản trị an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia. Với việc xem không gian mạng là vùng “lãnh thổ đặc biệt” thì bảo mật, an ninh mạng và an toàn thông tin sử dụng kỹ thuật mật mã sẽ ngày càng khẳng định vai trò của mình trong bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội của các quốc gia.

TS. Nguyễn Hữu Hùng cũng cho biết, đây là lần đầu tiên Ban Cơ yếu Chính phủ có sự phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Báo chí Tuyên truyền để tổ chức Hội thảo quy mô quốc gia. Những ý kiến thảo luận trong Hội thảo có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng về quản trị an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia tại Việt Nam.