G
UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 238 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động cảng biển, dịch vụ logistics đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.
Hải Phòng phấn đấu trở thành TP có trình độ phát triển cao về dịch vụ cảng biển trong nhóm các TP hàng đầu Châu Á và thế giới vào năm 2045.

Hải Phòng phấn đấu trở thành TP có trình độ phát triển cao về dịch vụ cảng biển trong nhóm các TP hàng đầu Châu Á và thế giới vào năm 2045.

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đưa Hải Phòng trở thành trọng điểm của khu vực phía Bắc và cả nước về phát triển các dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và quốc tế. Với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối; phát triển dịch vụ phục vụ cảng biển và dịch vụ logistics; tạo lập nguồn vốn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển Hải Phòng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và phát triển khoa học, công nghệ biển hiện đại.

Theo Nghị quyết 02 ngày 2/8/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, mục tiêu đến năm 2025, Hải Phòng phấn đấu trở thành trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm dịch vụ logistics quốc gia, với hàng hóa thông qua Cảng ước đạt 300 triệu tấn, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2019 – 2025 đạt 15,1%/năm.

Đến năm 2030, trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao với lượng hàng hóa thông qua Cảng ước đạt 600 triệu tấn.

Đến năm 2045, tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp của dịch vụ phục vụ hoạt động cảng biển, dịch vụ logistics vào GRDP góp phần đưa Hải Phòng trở thành TP có trình độ phát triển cao trong nhóm các TP hàng đầu Châu Á và thế giới.

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai phải đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp tình hình thực tế, khả thi, đạt chất lượng, hiệu quả trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực và bám sát các mục tiêu phát triển của Nghị quyết. Đồng thời, xác định và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đôn đốc, bổ khuyết việc thực hiện.

 

Theo Hồng Nhung (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-phan-dau-tro-thanh-trong-diem-kinh-te-bien-cua-ca-nuoc-nam-2025-d169383.html