Bộ Y tế ghi nhận 65 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân

G
Trong báo cáo công tác y tế tháng 6/2022 (từ ngày 18/5/2022 – 17/6/2022), Bộ Y tế ghi nhận 65 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế.

Theo báo cáo, Bộ Y tế tiếp tục triển khai Đoàn xác minh nội dung đơn khiếu nại lần 2 đối với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam; Ban hành báo cáo kết quả xác minh đối với Giám đốc và Kế toán trưởng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Tiếp tục tổng hợp số liệu kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Ngoài ra, ban hành báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 gửi Thanh tra Chính phủ và Ban Nội chính Trung ương; Tiếp tục xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực theo công văn của Thanh tra Chính phủ.

a1-tr13-ifqg

Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Ảnh: CT

Trong tháng, cũng ghi nhận 65 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân thuộc các lĩnh vực liên quan đến y tế (28 đơn đề nghị/phản ánh, 17 đơn khiếu nại, 20 đơn tố cáo).

Nội dung khiếu nại/phản ánh về công tác khám, chữa bệnh (15 đơn), hành chính và phòng, chống tham nhũng (35 đơn), dược (9 đơn), y tế dự phòng (6 đơn); Có 44 đơn thuộc thẩm quyền của địa phương, Bộ, ngành khác; Lưu 21 đơn (đơn nặc danh, đơn không có chữ ký hoặc địa chỉ cụ thể).

 

Hùng Tâm (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/y-te/bo-y-te-ghi-nhan-65-don-thu-khieu-nai-to-cao-phan-anh-cua-cong-dan-d184476.html