Bộ Y tế yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ em

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã gửi Công điện đến một số đơn vị liên quan đến việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ em tại Thanh Hóa. 

Ngày 11/5, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã gửi Công điện số 510/CĐ-DP đến Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ em tại Thanh Hóa.

Theo nội dung Công điện số 510/CĐ-DP của Cục Y tế dự phòng, ngày 11/5, Cục Y tế dự phòng nhận được Báo cáo số 599/KSBT-PCBTN của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đề ngày 10/5 về sự cố tiêm chủng tại Trạm Y tế Thăng Bình, huyện Nông Cống.

22102021vthuy104

Hình minh họa.

Báo cáo của Trung tâm nêu, sáng ngày 09/5, Trạm Y tế đã tiêm vaccine Hexaxim mũi 1 hết hạn tháng 3/2023 cho 04/06 trẻ từ 2 tháng đến 4 tháng tuổi.

Thực hiện công tác quản lý sử dụng vaccine theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung:

Sở Y tế tổ chức điều tra, họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để đánh giá, kết luận về trường hợp nêu trên, triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm và nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình tiêm chủng tại địa phương, không để xảy ra các sai sót trong quá trình thực hiện tiêm chủng.

Cùng đó, rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn; Tổ chức tập huấn lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hành tiêm chủng an toàn theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị truyền thông tại địa phương thực hiện truyền thông đầy đủ tránh gây hoang mang cho người dân.

Về phía Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Y tế dự phòng đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho địa phương trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố sau tiêm chủng và đề xuất các hoạt động khắc phục sự cố trong thời gian tới.