Bộ Tài chính được giao nghiên cứu thu thuế nhà để hạn chế đầu cơ

G
Phó Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu tăng mức điều tiết với đất và bổ sung thu thuế với nhà.
Ảnh minh họa. (Nguồn: VTC News)

Ảnh minh họa. (Nguồn: VTC News)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022, phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 nhằm duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế, phí ở mức ổn định, hợp lý.

Một trong những điểm đáng chú ý là nội dung nghiên cứu tăng mức điều tiết với đất và bổ sung thu thuế với nhà nhằm khuyến khích sử dụng hiệu quả, hạn chế đầu cơ.

Theo đó, đối với các loại thuế liên quan đến tài sản (bao gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 để góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì chiến lược cải cách thuế theo hướng đảm bảo khả năng duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế, phí ở mức ổn định, hợp lý. Bộ Tài chính có nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế với nhà, từ đó khuyến khích sử dụng hiệu quả, hạn chế đầu cơ nhà, đất, đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

 

Theo Lê Hải (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/bo-tai-chinh-duoc-giao-nghien-cuu-thu-thue-nha-de-han-che-dau-co-d180677.html