Toàn bộ thành viên HĐQT Bamboo Airways xin từ nhiệm

Toàn bộ Thành viên HĐQT Bamboo Airways đã nộp đơn xin từ nhiệm, gồm ông Nguyễn Ngọc Trọng, Doãn Hữu Đoàn, Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm và Nguyễn Mạnh Quân.

bav-370
Ảnh minh họa. (Nguồn: Bizlive)

Ngày 21/6 tới, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways, mã chứng khoán: BAV) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bamboo Airways cũng vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Một nội dung đáng chú ý là toàn bộ Thành viên HĐQT Bamboo Airways đã nộp đơn xin từ nhiệm gồm ông Nguyễn Ngọc Trọng, Doãn Hữu Đoàn, Lê Bá Nguyên, Lê Thái Sâm và Nguyễn Mạnh Quân.

Hiện HĐQT của Bamboo Airways gồm 5 thành viên kể trên, trong đó, ông Nguyễn Ngọc Trọng ngồi ghế Chủ tịch HĐQT.

Để đảm bảo HĐQT hoạt động liên tục, tại đại hội sắp tới Bamboo Airways sẽ trình cổ đông thông qua miễn nhiệm chính thức 5 thành viên này. Công ty sẽ bầu HĐQT mới, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 7 thành viên. Danh sách ứng viên chưa được công bố.

Đồng thời, Bamboo Airways cũng đã nhận được đơn từ nhiệm của toàn bộ 3 thành viên Ban kiểm soát là ông Trần Anh Tuấn, Phạm Văn Phùng và Nguyễn Đăng Khoa. Do đó, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát, chấm dứt nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu các thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Bamboo Airways đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Trong năm qua, Bamboo Airways đã thực hiện 51.236 chuyến bay, vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách, tăng gần 200% so với năm 2021.

Năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu 12.017 tỷ đồng, gấp 3,4 lần con số của năm liền trước. Tuy nhiên, việc kinh doanh dưới giá vốn khiến hãng bay lỗ gộp 3.209 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ chi phí, Bamboo Airways báo lỗ ròng 17.619 tỷ đồng năm 2022, trong khi năm liền trước lỗ hơn 2.281 tỷ đồng. Chính điều này dẫn đến khoản lỗ lũy kế 19.336 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu gần 836 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Bamboo Airways ở mức 18.008 tỷ đồng, giảm 8.849 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 85 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ là 1.123 tỷ đồng.

Nợ phải trả của hãng bay là 18.844 tỷ đồng, tăng trên 8.770 tỷ đồng so với đầu năm 2022. Trong đó, nợ ngắn hạn là chủ yếu với hơn 17.342 tỷ đồng.