Bộ Nội vụ đề xuất thẻ cán bộ, công chức có mã định danh và gắn chip

Bộ Nội vụ đề xuất quy định cán bộ phải đeo thẻ khi làm việc tại cơ quan hoặc khi thực thi công vụ. Thẻ được làm bằng chất liệu PVC.

Những nội dung này được nêu trong dự thảo Thông tư quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ), vừa được Bộ Nội vụ công khai lấy ý kiến.

Theo dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ, mã QR Code được dùng để xác định các thông tin cơ bản của cán bộ thông qua thiết bị thông minh cầm tay, thể hiện các thông tin: Mã số thẻ; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số căn cước công dân; mã cơ quan, đơn vị đang công tác; tên cơ quan quản lý; chức vụ, chức danh, vị trí việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Mã QR Code còn phải có đường link (Url) để kiểm tra thông tin, tình trạng hoạt động của thẻ (thẻ đang hoạt động, thẻ bị khóa, thu hồi, hết hiệu lực).

Bộ Nội vụ đề xuất quy định cán bộ phải đeo thẻ khi làm việc tại cơ quan hoặc khi thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ vào nhu cầu quản lý, sử dụng và mức độ hiện đại hóa công sở, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lựa chọn, quy định sử dụng loại thẻ phù hợp, gồm: Thẻ nhựa không gắn chip (thẻ nhựa, thẻ nhựa có từ); thẻ nhựa gắn chip (thẻ điện tử).

Bộ Nội vụ yêu cầu các loại thẻ nhựa có gắn chip phải tương thích với thiết bị đầu đọc tương ứng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về độ bền của thẻ, lưu trữ thông tin, chạy các ứng dụng cơ bản, mã hóa dữ liệu trên chip.

Dự thảo thông tư đề xuất đối tượng sử dụng thẻ gồm cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập; TAND và VKSND các cấp; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; HĐND, UBND các cấp…

Cán bộ, công chức đang công tác được điều động, luân chuyển giữ chức danh chủ chốt trong các hội và tổ chức phi chính phủ; người được ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 111/2022… cũng thuộc đối tượng phải sử dụng thẻ này.

Thẻ của cán bộ sẽ bị thu hồi trong trường hợp cho mượn thẻ, thẻ được cấp không đúng quy định; cán bộ bị cho thôi việc hoặc vi phạm kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, thay đổi cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác…

Cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp thẻ có trách nhiệm thu hồi thẻ, cắt góc hoặc đục lỗ trên thẻ để không đưa thẻ vào sử dụng; cập nhật thông tin trạng thái thu hồi, khóa thẻ vào cơ sở dữ liệu thẻ cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp thẻ nhưng không quản lý và sử dụng thẻ theo đúng quy định, Bộ Nội vụ yêu cầu tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, xem xét kỷ luật theo quy định của pháp luật.