Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp về khủng bố

Bộ Công an công bố thông tin 2 số điện thoại đường dây nóng và chỉ định đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TT về “Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”.

kkk

Hình minh họa.

Theo Quyết định số 64/QĐ-TT, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

Mới đây, Bộ Công an đã công bố thông tin 2 số điện thoại đường dây nóng và chỉ định đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.

Cụ thể, đầu mối tiếp nhận: Đại uý Lê Thị Cẩm Nhung, chức vụ: Cán bộ Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Địa chỉ liên hệ: số 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại đường dây nóng: 0967.910.067 và 069.234.1269