Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng: Những nước như Việt Nam sẽ đi nhanh hơn trong CMCN 4.0

Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng:  Những nước như Việt Nam sẽ đi nhanh hơn trong CMCN 4.0

Theo Quyền Bộ trưởng, các nước đang phát triển, vốn không có thành tựu từ những cuộc CMCN trước, sẽ không phải chịu những gánh nặng trên vai, giúp họ đi nhanh hơn

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc Họp báo của các đồng chủ tọa WEF ASEAN 2018.