Nhận 100% đồng tình, ứng cử viên duy nhất đắc cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Với sự đồng tình tuyệt đối, thứ trưởng Lê Khánh Hải chính thức tiếp quản chiếc ghế chủ tịch VFF khóa VIII (2018-2022)

Với 70 phiếu được phát ra, Ban bầu cử của VFF đã thu về đủ 70 phiếu, số phiếu hợp lệ là 68, và cả 68 phiếu này đều bầu cho ông Lê Khánh Hải, giúp ông đắc cử.

Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Hải sinh năm 1966, quê quán ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và đang sinh sống ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Sau bầu cử chức danh Chủ tịch, Đại hội sẽ tiến hành bầu các chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, Phó chủ tịch phụ trách tài chính, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông.