Một triệu thuê bao sắp bị thu hồi số

Những thuê bao này sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, nhắn tin, truy cập Internet di động.

Tuy nhiên, chủ thuê bao vẫn còn gần 10 ngày để tiếp tục chuẩn hóa trước khi bị khóa hai chiều, tức đến 15/5, thuê bao chưa điều chỉnh thông tin sẽ bị chấm dứt hợp đồng, thu hồi số.

Theo số liệu của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối tháng 4/2023, sau khi các nhà mạng tiến hành khóa các chiều gọi đi và đến 1,1 triệu SIM điện thoại di động sau 2 đợt thông báo, chỉ có hơn 83.000 thuê bao bị khóa hai chiều đi chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định.

Con số này chiếm khoảng 7,2% trong tổng số 1,15 triệu thuê bao bị khóa nghe gọi sau ngày 15/4. Như vậy, tính đến thời điểm này còn hơn 1 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa lại thông tin dù đang bị nhà mạng khóa 2 chiều.

Với các thuê bao bị khóa liên lạc 2 chiều do chưa có thông tin chưa chính xác, không đúng theo thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân cần cầm căn cước công dân đến các điểm giao dịch trên toàn quốc của các nhà mạng để được hỗ trợ thực hiện chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao.

Việc chuẩn hóa thuê bao di động cũng là một trong các hoạt động nhằm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo Nghị định 49 về lĩnh vực viễn thông di động, số điện thoại có thông tin chưa chuẩn, chưa trùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng. Thuê bao bị dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày nhận thông báo, dừng hai chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày tiếp theo. 30 ngày sau đó, thuê bao sẽ bị chấm dứt hợp đồng, tức thu hồi số.

Thông báo đã được các nhà mạng gửi đến khách hàng từ ngày 15/3 và 15/5 sẽ là hạn cuối cho việc chuẩn hóa. Ở giai đoạn khóa hai chiều này, các chủ thuê bao muốn cập nhật thông tin sẽ phải ra các điểm giao dịch của nhà mạng, thay vì có thể làm online như trước đây.

KT

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.com.vn/mot-trieu-thue-bao-sap-bi-thu-hoi-so-71653.html