Lịch trình trải nghiệm “Vũ điệu cao nguyên” tại Bắc Hà

G

Festival “Cao nguyên trắng” Bắc Hà mùa hè năm 2023 với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên” sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn.

THU OK.jpg