G
Theo LS: “Việc xác định sai tư cách tham gia tố tụng của người tham gia tố tụng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân”…

Video LS Trần Văn Trường Đoàn LS thành phố Bắc Ninh tại phiên tòa.

Ngày 21, 22/6/2022 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ra xét xử sơ thẩm.

Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh đã xác định Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh là cơ quan đã trực tiếp xét duyệt, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô đất khống tham gia tố tụng với tư cách là bị hại.

Toàn cảnh phiên toà.

Toàn cảnh phiên toà.

Tham dự phiên toà, người dân Khu 2 cho rằng, họ đã bị chiếm đoạt định suất để ghép vào các lô đất khác và những người dân Khu 2 đã bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không được cấp đất dân cư dịch vụ tại Dự án Khu nhà ở số 1, phường Đại Phúc.

Chính vì thế, các cơ quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu, xem xét thật kỹ lưỡng tư cách của những người tham gia tố tụng để vụ án được xét xử một cách khách quan và toàn diện, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân Khu 2.

Là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân trong phiên toà, các luật sư cho rằng: “UBND thành phố Bắc Ninh đã xét duyệt, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, do đó UBND thành phố Bắc Ninh không phải là bị hại trong vụ án này.

Đồng thời, cần phải xem xét trách nhiệm về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng của UBND thành phố Bắc Ninh đã xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của người dân Khu 2.

Bị hại trong vụ án này gồm có hai đối tượng: Một là, những người dân Khu 2 đã bị chiếm đoạt định suất chia ruộng (đất nông nghiệp bị thu hồi) để ghép vào các lô đất của các bị cáo và người thân của họ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh xét duyệt, giao đất theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND; Hai là, những người dân Khu 2 đã bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không có trong danh sách hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp nên không được giao đất dân cư dịch vụ tại Dự án Khu nhà ở số 1, phường Đại Phúc”.

Cũng theo các luật sư: “Như vậy, việc xác định sai tư cách tham gia tố tụng của người tham gia tố tụng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đồng thời xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của những người dân Khu 2 đã bị chiếm đoạt định suất để ghép vào các lô đất khác và những người dân Khu 2 đã bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không được cấp đất dân cư dịch vụ tại Dự án Khu nhà ở số 1, phường Đại Phúc.

Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng nghiên cứu, xem xét thật kỹ lưỡng tư cách của những người tham gia tố tụng để vụ án được xét xử một cách khách quan và toàn diện, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân Khu 2”.

Luật sư cũng phân tích thêm: “Những người dân Khu 2 mới là người bị hại, bị chiếm đoạt định suất chia ruộng (đất nông nghiệp) của họ để ghép vào lô đất khống của các bị cáo và người thân của các bị cáo; và những người dân Khu 2 đã bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không được giao đất dân cư dịch vụ tại Dự án Khu nhà ở số 1, phường Đại Phúc thì không được xác định tư cách là bị hại, không được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa và không được các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết quyền lợi”.

Trước đó, ngày 12/09/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở số 1, phường Đại Phúc.

Giao cho UBND thành phố Bắc Ninh quyết định giao đất ở theo đúng tiêu chuẩn, đối tượng, trường hợp không thuộc đối tượng được giao đất ở thì tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Tại thời điểm thực hiện dự án, việc bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 48, Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/05/2007.

Tuy nhiên, ngày 10/12/2012, Hội đồng xét giao đất ở UBND thành phố Bắc Ninh đã xét duyệt phương án giao đất và danh sách các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp tại Khu 2 không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Cụ thể, Hội đồng xét giao đất ở UBND thành phố Bắc Ninh xét giao đất cho rất nhiều người không có đất nông nghiệp bị thu hồi tại Khu 2, phường Đại Phúc, đây là những định suất khống của các lô đất khống.

Bên cạnh đó, có rất nhiều người dân Khu 2 đã bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng lại không có trong danh sách hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp nên không được xét giao đất ở tại Dự án Khu nhà ở số 1, phường Đại Phúc.

Ngày 20/12/2012, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giao đất và danh sách các hộ gia đình, cá nhân Khu 2 được giao đất dân cư dịch vụ tại Dự án Khu nhà ở số 1 không đúng đối tượng cho các bị cáo và người thân của họ. Sau đó, UBND thành phố Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô đất được giao không đúng đối tượng tại Dự án này.

Chính vì vậy, các căn cứ luận tội của VKS tham gia tố tụng tại tòa với các bị cáo với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không đúng người, đúng tội vụ án đang có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, các luật sư đề nghị HĐXX toà án nhân dân thành phố Bắc Ninh trả lại hồ sơ để diều tra lại.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

 

Lê Hương (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/vu-viec-nguoi-dan-bi-thu-hoi-dat-o-bac-ninh-can-xac-dinh-lai-tu-cach-nguoi-tham-gia-to-tung-d184495.html