Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại tranh chấp quyền điều hành Trung Nguyên

Sau án sơ thẩm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ kháng cáo đề nghị tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của vợ, bao gồm việc yêu cầu hủy qyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực.

Theo dự kiến, hôm nay (20/9), TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ kiện “Tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Theo hồ sơ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo khởi kiện chồng là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn cà phê Trung Nguyên nhằm yêu cầu hủy bỏ quyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực của mình. Bà Thảo cho rằng quyết định này đã được ông Vũ ban hành trái quy định pháp luật.

Bà Thảo cũng yêu cầu ông Vũ chấm dứt hành vi ngăn chặn bản thân thực hiện các quyền và trách nhiệm điều hành công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc thường trực. Ngoài ra, bà Thảo còn có yêu cầu một số nội dung khác.

Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại tranh chấp quyền điều hành Trung Nguyên - Ảnh 1.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Hồi cuối tháng 9/2017, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm và chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Cụ thể, bản án sơ thẩm tuyên hủy bỏ quyết định bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ ký, khôi phục lại chức danh cho bà này. Ông Vũ cũng không được cản trở vợ tham gia điều hành quản lý công ty đúng chức trách.

Ngoài ra, tòa cũng ghi nhận các thỏa thuận của đương sự về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đồng ý cung cấp báo cáo tài chính, các Điều lệ, Nghị quyết, Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Đại hội đồng cổ đông cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ông Vũ với tư cách Chủ tịch HĐQT đồng ý triệu tập các cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Sau bản án này, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề nghị cấp phúc thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Theo đơn kháng cáo thể hiện chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Thảo không đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành quản lý công ty theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Đơn kháng cáo cũng thể hiện nội dung bà Thảo tố cáo bị ông Vũ ngăn chặn cản trở việc tham gia điều hành, quản lý công ty với tư cách thành viên HĐQT là không có căn cứ chứng, không đúng với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên cũng có đơn kháng cáo cho rằng những yêu cầu khởi kiện của bà Thảo không phải là tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án mà thuộc về nội bộ công ty gồm HĐQT và Đại hội đại cổ đông công ty xử lý.

Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại tranh chấp quyền điều hành Trung Nguyên - Ảnh 3.

Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong một lần đến tòa dự phiên hòa giải hồi tháng 8.

Những lục đục giữa 2 vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ được cho là công khai hồi tháng 4/2015. Khi đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của vợ tại Tập đoàn Trung Nguyên.

Khoảng 6 tháng sau, ông Vũ lại có văn bản triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) để biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc của vợ. Bà Thảo sau đó đã có văn bản phản đối cuộc họp. Tuy nhiên, chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên vẫn tổ chức dù vắng mặt bà Thảo.

Cuộc họp diễn ra ngày 2/11/2015, với 2 thành viên là ông Vũ và mẹ ông – đã ra quyết định miễn nhiệm vợ như đã nói trên, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Thảo sang ông Vũ. Cho rằng những quyết định này không đúng pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi, bà Thảo quyết định khởi kiện ra tòa án.