Trình Chính phủ tăng lương hưu, trợ cấp mức 12,5-20,8%

Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm 12,5-20,8% từ ngày 1/7.

doi-tuong-tang-luong-huu-va-tro-cap-bhxh.jpg
Trình Chính phủ tăng lương hưu, trợ cấp mức 12,5-20,8% (ảnh: internet)

Sau khi lấy ý kiến các bộ ngành, người dân, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Lao động-Thương binh và Xã hội) đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 tới.

Tờ trình bổ sung nhóm đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp hàng tháng trước năm 1995 để đảm bảo bình đẳng với người hưởng sau thời điểm trên.

Dự thảo nghị định do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng đề xuất, từ ngày 1/7/2023, tăng lương thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Mức 20,8% (cùng mức tăng với lương cơ sở) áp dụng cho người nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1/1/2022 (nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu lần gần nhất).

Bộ LĐTB&XH lý giải việc đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu: Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 69/2022/QH15 thì đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo được thực hiện điều chỉnh tăng 12,5% và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách và quỹ bảo hiểm xã hội. Và, kể từ ngày 1/7/2023, thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.800.000 đồng/tháng (mức tăng 20,8%). Điều này tác động làm tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của một số người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023 trở đi. Do việc xác định mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số chế độ bảo hiểm của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định theo mức lương cơ sở.

Cùng đó, ngày 1/1/2022 lương hưu được điều chỉnh tăng 7,4%, nhưng không tăng lương cơ sở, nên nhóm nghỉ hưu sau thời điểm này tới trước khi tăng lương cơ sở (từ ngày 1/1/2022-30/6/2023) có lương hưu thấp hơn người nghỉ trước đó dù có các điều kiện tính như nhau và thấp hơn người nghỉ hưu sau ngày 1/7/2023 (do thời điểm này lương cơ sở cũng tăng, nên mức tính chế độ tăng theo). Do đó, cần điều chỉnh mức tăng bổ sung cho nhóm nghỉ hưu từ ngày ngày 1/1/2022-30/6/2023, để đảm bảo tương quan, công bằng giữa các thời điểm nghỉ hưu.

Về điều chỉnh tăng thêm cho nhóm lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng, nhóm nghỉ hưu, nghỉ nhận trợ cấp, trợ cấp tuất trước ngày 1/1/1995 đa số theo diện mất sức lao động, nên thời gian làm việc ngắn, mức lương hưu, trợ cấp thấp so với mặt bằng chung. Việc điều chỉnh tăng thêm cho nhóm này là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến (trong khu vực nhà nước giai đoạn trước năm 1995)./.

Phan Anh

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.com.vn/trinh-chinh-phu-tang-luong-huu-tro-cap-muc-12-5-20-8-72067.html