Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

Các lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang triển khai diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 được phát động trong tháng 5, nhằm mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2023. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến người dân tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chính chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương như: Treo pano, băng rôn… với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ.

Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông qua hệ thống Đài Phát thanh và Truyền hình, cơ quan báo chí địa phương và mạng xã hội về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023; Thư của Chủ tịch nước; kết luận của Thủ tướng tại hội nghị trực tuyến tổng kết phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023; phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo và địa phương xây dựng…

TS

Nguồn Báo Bắc Giang: http://m.baobacgiang.vn/bg/kinh-te/403643/trien-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-phong-chong-thien-tai.html