Tổ chức các nghi thức truyền thống linh thiêng tại Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023

G

Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 13-3-2023 ở quy mô cấp tỉnh. Lễ hội Đền Bà Triệu được tổ chức hàng năm nhằm ca ngợi, tưởng nhớ công đức của Bà Triệu và nghĩa quân.

Tổ chức các nghi thức truyền thống linh thiêng tại Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023

Lễ hội sẽ diễn ra các nghi thức truyền thống từ ngày 9-15/3 (tức ngày 18/2 – 24/2 năm Quý Mão). Cụ thể, Ban tổ chức sẽ thực hiện lễ Mộc Dục, lễ Trình cáo, Tế lễ, lễ Yên vị tại khu di tích theo nghi thức cổ truyền từ ngày 9/3 – 15/3/2023. Dâng hương tại Lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng; Lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng; đền Đệ tứ; Miếu Bàn thề; Đình làng Phú Điền vào các ngày 11, 12, 13/3/2023 (tức ngày 20, 21,22/2 năm Quý Mão). Tế lễ truyền thống tại Đình Làng Phú Điền và Đền Bà Triệu do Nhân dân xã Triệu Lộc thực hiện, gồm: Tế Nữ quan và tế Cung đình vào các ngày 11, 12, 13/3/2023 (tức ngày 20, 21, 22/2 năm Quý Mão).

Vào ngày chính lễ 11/3/2023 (tức ngày 20/2 năm Quý Mão), Ban tổ chức sẽ triển khai các hoạt động: Lễ dâng hương tại Đền Bà Triệu. Tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Bà Triệu và tổ chức Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2023, Kỷ niệm 1775 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh theo nghi thức truyền thống, trang trọng, thành kính và tôn nghiêm. Tổ chức rước kiệu theo nghi thức truyền thống, từ Đền thờ Bà Triệu về Đình làng Phú Điền, Đền Đệ Tứ, Miếu Bàn Thề và Lăng mộ Bà Triệu, cuối cùng về đình làng Phú Điền (sau khi kết thúc Lễ khai mạc).

Sau đó, ngày 13/2/2023 (tức ngày 22/2 năm Quý Mão), Ban tổ chức sẽ tổ chức lễ rước kiệu từ đình làng Phú Điền về Khu đền Bà Triệu và thực hiện các nghi lễ yên vị, kết thúc lễ hội đền Bà Triệu năm 2023.

Các nghi lễ truyền thống kết thúc vào ngày 15/3 (tức 24/2 năm Quý Mão), song khu di tích đền Bà Triệu vẫn mở cửa đón khách đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ Bà Triệu.

NHÓM PV CT-XH

Nguồn Báo Thanh Hóa: https://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/to-chuc-cac-nghi-thuc-truyen-thong-linh-thieng-tai-le-hoi-den-ba-trieu-nam-2023/180193.htm