Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng.

ttxvn_huynh_van_ngon
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chính ủy Quân khu 9 và Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 880/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

Tại Quyết định số 881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phạm Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định số 882/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đại tá Bùi Thiên Thau, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ Quốc phòng.