Thảm kịch “quân ta bắn trúng quân mình” đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào?

Trong động thái mới nhất liên quan tới vụ bắn rơi máy bay Il-20 của Nga, phía Israel đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên Syria, Iran và lực lượng Hezbollah.

Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 1.
Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 2.
Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 3.
Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 4.
Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 5.
Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 6.
Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 7.
Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 8.
Thảm kịch quân ta bắn trúng quân mình đã xảy ra với máy bay IL-20 Nga như thế nào? - Ảnh 9.