Quy hoạch chậm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư

G
Việc chậm quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch đã gây khó khăn cho việc dự báo về thị trường, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư do nguy cơ thiếu quỹ đất; ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Quang cảnh Phiên họp thứ 10 ngày 25/4.Quang cảnh Phiên họp thứ 10 ngày 25/4.

Chiều 25/4, tại Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Đại diện Đoàn giám sát, Chủ nhiệm UB Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Quy hoạch.

Về kết quả đạt được, việc xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch là sự nỗ lực, cố gắng lớn của Quốc hội, Chính phủ trong việc thể chế hóa Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đã được xây dựng và ban hành tạo hành lang pháp lý cần thiết để triển khai lập và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đã được triển khai tích cực; kinh phí lập quy hoạch đã được quan tâm bố trí; nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, chuyên gia tư vấn về quy hoạch trên cả nước đã được huy động, cơ bản các bộ, ngành và địa phương đã lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch và chủ yếu theo hình thức liên danh tư vấn; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đã được đưa vào vận hành gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia từ năm 2018…

Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật Quy hoạch còn khó khăn, vướng mắc, một số quy định còn bất cập; việc ban hành văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch rất chậm, quy định của pháp luật có liên quan đến quy hoạch chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Lực lượng tư vấn lập quy hoạch còn hạn chế về số lượng, khó lựa chọn được tư vấn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, nhất là trong bối cảnh nhiều quy hoạch các cấp được lập đồng thời với phương pháp, cách tiếp cận mới. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia chưa được hoàn thiện, chậm được cập nhật dẫn đến khó khăn cho tiếp cận thông tin, dữ liệu về quy hoạch.

Đoàn giám sát cho rằng, mặc dù việc triển khai các công tác quy hoạch đã cơ bản bảo đảm tuân thủ đúng các quy định về quy trình, thủ tục, nội dung theo Luật Quy hoạch, tuy nhiên, đối với chất lượng của các quy hoạch này cần phải có thời gian kiểm nghiệm trên thực tiễn mới có đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, đồng thời chất lượng quy hoạch sẽ khó được bảo đảm nếu cố gắng thực hiện mục tiêu của Chính phủ là phê duyệt toàn bộ các quy hoạch trước ngày 31/12/2022.

Việc chậm quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã gây khó khăn cho việc dự báo về thị trường, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư do nguy cơ thiếu quỹ đất; ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tác động đến sự phát triển của đất nước, nhất là việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Do đó, việc ưu tiên tập trung nguồn lực và công tác chỉ đạo để sớm hoàn thành các quy hoạch quan trọng, bảo đảm chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là thực sự cần thiết.

Quy hoạch chậm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư ảnh 1
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe góp ý của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, của các Ủy viên UBTVQH, phát biểu giải trình làm rõ thêm của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các cơ quan của Chính phủ.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, UBTVQH đánh giá cao kết quả giám sát, báo cáo giám sát và biểu dương Đoàn giám sát đã đổi mới trong hoạt động giám sát; đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, các đoàn đại biểu QH, HĐND các tỉnh thành phố, Kiểm toán Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học…

Phó Chủ tịch QH đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện đầy đủ báo cáo, các phụ lục…, nêu bật các kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, làm rõ nguyên nhân, kiến nghị những giải pháp phù hợp. Mục tiêu quan trọng, thành công của cuộc giám sát là có một Nghị quyết của QH, trong đó tháo gỡ được những vướng mắc của Luật Quy hoạch trong thời gian sớm nhất, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, đảm bảo chất lượng của các quy hoạch.

 

Theo T.Chung (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/quy-hoach-cham-anh-huong-den-thu-hut-dau-tu-d180707.html