[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ

Theo giới chuyên gia, sự đe dọa thực sự của Hải quân Trung Quốc đến từ dưới mặt nước.

Trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, Mỹ đã gặp phải một đối thủ đáng gờm nhất kể từ khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Washington hiện đang theo dõi rất sát sao các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và đóng mới tàu chiến của hải quân Trung Quốc, đặc biệt là lực lượng bí ẩn này.

[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 1.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 2.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 3.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 4.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 5.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 6.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 7.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 8.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 9.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 10.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 11.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 12.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 13.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 14.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 15.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 16.
[Photo Story] Lực lượng bí ẩn của Hải quân Trung Quốc có thể giáng đòn kinh hoàng vào tàu chiến Mỹ - Ảnh 17.