Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan tiếp xúc cử tri Cẩm Phả và Quảng Yên

Ngày 4/5, đồng chí Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh khóa XV, đã tiếp xúc cử tri TP Cẩm Phả và TX Quảng Yên trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV, tiếp xúc cử tri TP Cẩm Phả.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, ĐBQH Đỗ Thị Lan đã thông tin nhanh tới cử tri TP Cẩm Phả và TX Quảng Yên về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc vào ngày 22/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6, chia thành 2 đợt.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 8 dự án Luật, 2 dự thảo Nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án Luật. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội cũng sẽ xem xét các nội dung về KT-XH, ngân sách nhà nước; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và thứ 4, Quốc hội khóa XV; chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri quan tâm; công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác…

Cử tri TP Cẩm Phả gửi tới ĐBQH Đỗ Thị Lan cùng Đoàn ĐBQH tỉnh một số ý kiến, kiến nghị.

ĐBQH Đỗ Thị Lan cũng thông tin nhanh tới cử tri 2 địa phương về kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh từ sau Kỳ họp thứ 4 đến trước Kỳ họp thứ 5; kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri.

Qua thông tin từ ĐBQH Đỗ Thị Lan, cử tri TP Cẩm Phả và TX Quảng Yên đồng tình với các chương trình, nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; ghi nhận tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, cử tri các địa phương cũng gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh một số ý kiến kiến nghị.

ĐBQH Đỗ Thị Lan thông tin tới cử tri TX Quảng Yên một số nội dung quan trọng trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, cử tri TP Cẩm Phả kiến nghị một số nội dung, như: Công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; một số chính sách liên quan đến giáo dục, y tế; giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06; góp ý vào Luật Đất đai sửa đổi…

Cử tri TX Quảng Yên quan tâm, có ý kiến kiến nghị về việc nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên; chế độ với một số chức vụ không chuyên trách ở cấp xã phường; vấn đề vật liệu san lấp cho các dự án, công trình trên địa bàn…

Cử tri TX Quảng Yên nêu ý kiến kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, ĐBQH Đỗ Thị Lan đã trực tiếp chia sẻ, giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri 2 địa phương; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các ý kiến gửi tới Quốc hội trong kỳ họp tới và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Minh Hà

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/pho-chu-nhiem-uy-ban-xa-hoi-cua-quoc-hoi-do-thi-lan-tiep-xuc-cu-tri-cam-pha-va-quang-yen-3238561.html