Phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 14.9, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về đấu tranh PCTNTC. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng ban BCĐ PCTNTC tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: N. HÂN

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 159 điểm cầu xã, phường, thị trấn, với hơn 5.000 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã phổ biến, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.2023) và 10 năm thành lập BCĐ Trung ương về PCTNTC. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh PCTNTC, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng, rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác PCTNTC.

Cuốn sách có kết cấu 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh. Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác PCTNTC ở Việt Nam từ khi thành lập BCĐ Trung ương về PCTNTC (năm 2013) đến nay; phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác PCTNTC và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của BCĐ và Thường trực BCĐ. Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ hai, nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên – căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh PCTNTC là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh PCTNTC dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự đồng thuận, ủng hộ đó là sức mạnh to lớn trong cuộc chiến không khoan nhượng, không “chùn chân”, “mỏi gối”, chỉ có tiến không có lùi, không thể đảo ngược như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: N. HÂN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết thực tiễn phong phú chặng đường 10 năm kể từ khi BCĐ Trung ương về PCTNTC được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. Tác phẩm có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác  – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, PCTNTC nói riêng. Tác phẩm thực sự có ý nghĩa truyền cảm hứng, đồng thời, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đề ra quan điểm chỉ đạo và hệ thống giải pháp đúng đắn, toàn diện nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh PCTNTC trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá về công tác đấu tranh PCTNTC trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng chí Hồ Quốc Dũng cho biết: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ PCTNTC tỉnh luôn xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng.

Sau Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về nội dung cốt lõi của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung.

Phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn được nêu trong Tác phẩm vào công tác đấu tranh PCTNTC, nhất là trong xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò là Cơ quan Thường trực BCĐ PCTNTC tỉnh; tăng cường tham mưu, đề xuất BCĐ, Thường trực BCĐ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTNTC; nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ PCTNTC tỉnh cụ thể hóa nội dung Tác phẩm để lãnh đạo, chỉ đạo.

NGUYỄN HÂN

Nguồn Báo Bình Định: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=1&mabb=264808