Phát động Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023

Công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi.

Tiếp nối thành công của Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trong ba năm 2020, 2021 và 2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam – Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới) tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 (Cuộc thi).

Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho mọi người dân; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

Với chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”, Cuộc thi năm nay tập trung vào các nội dung: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTATGT; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Lễ phát động Cuộc thi sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 9.10 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang. Thời gian diễn ra Cuộc thi là trong 10 tuần từ 9.10.2023 đến 9.12.2023.

Công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên tính đến thời điểm làm bài thi đều có quyền dự thi. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam không được dự thi.

Mỗi tuần thi có 6 giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng. Cùng với tiền thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao tặng Giấy chứng nhận giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các tuần thi.

Người tham gia Cuộc thi sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng số của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo, tạp chí điện tử, trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi (đường link atgt.dangcongsan.vn)./.

Văn Thiện

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.vn/phat-dong-cuoc-thi-chung-tay-vi-an-toan-giao-thong-nam-2023-78437.html