Phân tích ma trận kiến thức và hướng dẫn ôn thi hiệu quả nhất môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Kiến thức đề tham khảo nằm chủ yếu ở chương trình Toán 12, chiếm khoảng 90% câu hỏi và khoảng 10% câu hỏi thuộc phần kiến thức Toán 10 và 11. Tuy nhiên có những câu hỏi cần học sinh tổng hợp kiến thức của cả 3 lớp (10-11-12) mới có thể giải quyết được.

So với kỳ thi THPT quốc gia 2018, đề thi tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 được Bộ GDĐT công bố sớm hơn một tháng.

Các giáo viên của Hệ thống giáo dục Học mãi vừa có những phân tích về ma trận đề thi môn Toán để có những định hướng giúp học sinh lớp 12 ôn tập.

Ma trận kiến thức

Chuyên đềCấp độ
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
Hàm số3423
Mũ – Logarit2320
Nguyên hàm – Tích phân2121
Số phức1211
Hình học Không gian1211
Tròn xoay1110
Hình Oxyz3212
Tổ hợp – Xác suất1001
Cấp số cộng – Cấp số nhân1000
Phương trình – Bất phương trình0001
Tỉ lệ (%)30%30%20%20%

Phân tích chi tiết Chuyên đề Hàm số

Chuyên đề hàm số, đây là chuyên đề có số lượng câu hỏi lớn nhất trong đề thi (12 câu) và cũng là chuyên đề có nhiều câu hỏi khó nhất trong đề (3 câu Vận dụng cao).

Các câu hỏi ở mức độ Nhận biết – Thông hiểu đều rơi vào các dạng bài quen thuộc mà các em chỉ cần nắm chắc kiến thức trong Sách giáo khoa là có thể làm được. Nhưng bên cạnh đó có những các câu Vận dụng – Vận dụng cao đều được lồng ghép kiến thức của các chuyên đề khác.

Chuyên đề Mũ logarit

Chuyên đề Mũ – Logarit, với số lượng câu hỏi, các dạng bài ra trong đề không thay đồi với đề thi năm 2018 (đề thi năm 2018 gồm 7 câu hỏi phần này).

Vẫn có dạng bài toán lãi suất trong đề, nhưng gần như các dạng bài này không làm khó được các thí sinh do mức độ câu hỏi rất cơ bản.

Các câu hỏi trong chuyên đề này chưa đạt được đến mức độ vận dụng cao.

Chuyên đề Số phức

Chuyên đề Số phức không có thay đổi nhiều so với các đề thi năm 2018, các dạng bài đều quen thuộc với thí sinh, với 5 câu hỏi chia đều cho 4 cấp độ nhận thức trong đề.

Cũng giống như đề thi năm 2018, câu hỏi khó nhất trong đề rơi vào dạng bài “xác định số số phức thỏa mãn điều kiện cho trước”, dạng bài quen thuộc của phần này.

Chuyên đề Nguyên hàm – tích phân

Số lượng câu hỏi là 6 câu hỏi trong đề.

Các dạng bài không có nhiều sự khác biệt so với đề thi năm 2018, nhưng trong chuyên đề này các câu hỏi mang tính liên môn không còn xuất hiện.

Câu hỏi khó nhất trong đề rơi vào dạng bài “tính diện tích hình phẳng” nhưng cho ở dạng hình vẽ, học sinh cần phải nắm được kiến thức lớp 10 (hình elip) và biết cách tọa độ hóa lên thì mới làm được câu hỏi này.

Chuyên đề Hình học Oxyz

Có tất cả 8 câu hỏi trong đề thi.

Các câu hỏi thuộc phần Nhận biết – Thông hiểu không có gì mới lạ, thí sinh có thể hoàn thành rất nhanh chóng phần này. Nhưng đến phần câu hỏi mang tính phân loại thì mức độ tư duy tăng lên, học sinh cần biết cách quy một bài toán hình tọa độ không gian sang các dạng bài hình học phẳng.

Chuyên đề Hình học không gian – tròn xoay

Với số lượng câu hỏi chiếm khoảng 15% câu hỏi trong đề (8 câu).

Các câu hỏi các dạng bài quen thuộc: tính góc, tính khoảng cách, tính thể tích của các hình khối quen thuộc.

Câu hỏi khó nhất thuộc phần này, là một câu về thể tích của một khối đa diện, đòi hỏi học sinh biết cách phân chia thể tích các khối đa diện thật thành thạo mới làm được.

CÁC Chuyên đề KHÁC

Những câu hỏi còn lại thuộc các chuyên đề Tổ hợp – Xác suất, Cấp số cộng – Cấp số nhân; Phương trình – Hệ phương trình – Bất phương trình, chiếm khoảng 8% đến 10% số lượng câu hỏi trong đề

Các dạng bài đều rất quen thuộc, hầu hết các câu hỏi đều có thể nhin ra hướng làm luôn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những câu hỏi làm khó học sinh, cụ thể như câu 40 (một câu về xác suất) hay câu 49 (một câu về Bất phương trình chứa tham số). Học sinh cần nắm chắc kiến thức và thực hành làm bài nhiều lần mới có thể làm được hai câu này.

KẾT LUẬN

Đề tham khảo 2019 khá nhẹ nhàng so với đề thi THPTQG năm 2018.

Tỷ lệ câu hỏi Nhận biết – Thông hiểu vào khoảng 60% và phần kiến thức lớp 12 vào khoảng 90%, 10% còn lại là thuộc phần kiến thức lớp 10 + 11. Nhưng các câu hỏi khó thường cần phải vận dụng kiến thức liên chuyên đề, liên lớp để giải quyết.