G
Nước sông dâng cao, hàng ngàn hộ dân sống ngoài đê sông Lam hiện đã bị cô lập. Người dân đã di dời tài sản lên mặt đê để tránh lũ.
61

Nước sông dâng cao, hàng ngàn hộ dân tại các xã Hưng Lợi, Châu Nhân…  huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã ngập sâu.

63

Tại xã Hưng Lợi nước nhà dân bị ngập rất sâu.

62

65

Ngày 31/10, mực nước vẫn rất cao, người dân phải dùng thuyền để đi lại.

68

Ngay khi nước dâng, người dân đã dùng thuyền để di dời tài sản, vật nuôi lên mặt đê sông Lam để tránh lũ.

66

69

73

Những chiếc lều tạm được dựng để nhốt trâu, bò, lợn trên mặt đê sông Lam.

71

72

Nước ngập sâu người dân dùng thuyền để đi lại.

67

Không kịp di dời, cả đàn lợn được kê lên cao chông chêng giữa mênh mông nước lũ.

 

Theo Quang Phong (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nuoc-song-dang-cao-co-lap-hang-ngan-ho-dan-ngoai-de-song-lam-d139478.html