Những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp

Ánh hào quang sân khấu, sự nổi tiếng đã góp phần đẩy nghệ sĩ vào lối sống sa đoạ, vướng vòng lao lý.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 1.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 3.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 5.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 7.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 9.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 11.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 13.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 15.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 17.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp - Ảnh 19.