Nhiều hoạt động Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-van-hoa/-/details/20182/nhieu-hoat-ong-ky-niem-78-nam-cach-mang-thang-8-va-quoc-khanh-2-9