G
Hôm nay, Quốc hội khoá XIV bắt đầu phiên làm việc đầu tiên của đợt 1 (họp trực tuyến) trong kỳ họp thứ 10.

 

Toà nhà Quốc hội - nơi diễn ra kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

Toà nhà Quốc hội – nơi diễn ra kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

Trước khi khai mạc kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội) sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Chương trình dự kiến, sáng nay, QH sẽ nghe tờ trình và thẩm tra các Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn  2021-2025.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Chiều nay, QH sẽ nghe Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA; Tờ trình và thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025

Tờ trình và thẩm tra Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc giai giai đoạn 2016-2020.

 

Theo Huy Anh (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/khai-mac-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-d138332.html