Hành trình truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng “bộ xương người” đặc biệt nghiêm trọng

Phải 2 tháng sau khi bị giết, xác nạn nhân mới được người dân địa phương phát hiện và báo công an. Lúc này, tất cả chỉ còn trơ trọi một bộ xương.

Hành trình truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng bộ xương người đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh 1.

Hành trình truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng bộ xương người đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh 3.

Hành trình truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng bộ xương người đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh 5.

Hành trình truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng bộ xương người đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh 7.

Hành trình truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng bộ xương người đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh 9.

Hành trình truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng bộ xương người đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh 11.

Hành trình truy bắt nghi phạm trong vụ án mạng bộ xương người đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh 13.