Hai tháng đầu năm 2023, Bắc Ninh thu ngân sách tăng 18%

G

Theo đó, 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt gần 7.120 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán năm, tăng 18% so với cùng kỳ.

Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước của UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, một số khoản thu nội địa có tỷ lệ thực hiện dự toán và tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 34,8% dự toán, tăng 100,5% so với cùng kỳ; thu thuế ngoài quốc doanh bằng 23,1% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ;…

13

Ảnh minh hoạ: Khu công nghiệp Samsung – Yên Phong.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt gần 7.120 tỷ đồng, bằng 22,5% dự toán năm, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 5.890 tỷ đồng (chiếm hơn 82,7% tổng thu) bằng 24,7% dự toán, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ như: Thu tiền sử dụng đất bằng 3,2% dự toán, giảm 77,4% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường bằng 6,2% dự toán, giảm 68,2% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, tổng chi ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm ước đạt gần 2.200 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển ước 703,8 tỷ đồng; chi thường xuyên 1.400 tỷ đồng…