Hải Phòng: Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

G
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tại TP Hải Phòng.
Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại tuyến đê sông Khu đô thị Bắc sông Cấm và tuyến đê sông Lạch Tray.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại tuyến đê sông Khu đô thị Bắc sông Cấm và tuyến đê sông Lạch Tray.

Thực hiện công tác PCTT – TKCN, Hải Phòng đã chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 76 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCTT – TKCN.

Các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch PCTT – TKCN, phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa trước mùa lũ bão và trong ứng phó các tình huống thiên tai; thực hiện nghiêm túc công tác sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, công tác di chuyển, bố trí neo đậu tàu thuyền thuỷ sản khi có bão cũng được thực hiện tốt; công tác dự báo, cảnh báo bão và thời tiết nguy hiểm đã từng bước được tăng cường về chất lượng và tần suất thông tin.

TP xác định lấy phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại về thiên tai làm trọng tâm, với mục tiêu cao nhất bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản người dân, bảo vệ sản xuất và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Kết quả đánh giá công tác PCTT năm 2021 theo Bộ chỉ số cấp tỉnh, Hải Phòng đứng thứ 6/63 tỉnh, TP.

Năm 2022, Hải Phòng huy động hơn 32.000 người, 1.280 xe ô tô các loại, hơn 21.000 mai, quốc, xẻng và hơn 44.000 m3 đá hộc…sẵn sàng ứng phó, xử lý các sự cố thiên tai; xây dựng 36 phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu… Tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Hải Phòng chưa chịu ảnh hưởng lớn của đợt thiên tai, chưa có thiệt hại, sự cố phát sinh.

Để nâng cao hiệu quả công tác PCTT – TKCN trên địa bàn, tại cuộc làm việc, UBND TP đề nghị Đoàn công tác tổng hợp, kiến nghị Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN cũng như các Bộ, ngành Trung ương sớm hướng dẫn về tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách làm công tác PCTT các cấp; đầu tư xây dựng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn tại đảo Bạch Long Vĩ; tăng kinh phí xây dựng, nâng cấp đê sông, đê biển và các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn TP Hải Phòng…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Hải Phòng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai tốt hơn nữa công tác PCTT – TKCN, thực hiện tốt phương châm “lấy phòng là chính”.

Trong đó, cần quan tâm xây dựng phương án bảo vệ, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ và phòng chống ngập úng đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp PCTT khi có tình huống; bảo đảm nguồn lực tài chính, vật tư, phương tiện PCTT – TKCN, nhất là ở cấp huyện, xã.

Nguyên An (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)
Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-to-chuc-thuc-hien-tot-cong-tac-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-d183631.html