G
Ngày 28/6, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới”.
Ban Kinh tế Trung ương phối hợp UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới”.

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng Đồng bằng sông Hồng kết nối khu vực và thế giới”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, Xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững là định hướng của các đô thị hiện nay.

Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh; là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ; trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho cả nước; có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ và tốt nhất cả nước gồm cả đường bộ, đường biển, đường sông, hàng không, đường sắt.

Trong đó TP Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh tam giác kinh tế động lực phía Bắc, thuận lợi trong gắn kết các địa phương trong vùng và với các địa phương khác trong cả nước cũng như với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn vùng khá cao, quy mô kinh tế đứng thứ 2 trong 6 vùng của cả nước. Những năm qua, hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư phát triển và khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, việc phát triển các đô thị trong khu vực hiện nay còn tồn tại nhiều hạn chế: Cấu trúc không gian phát triển của vùng còn hình thành thụ động, chưa rõ nét theo định hướng.

Tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng chậm so với yêu cầu của phát triển kinh tế – xã hội, hệ thống hạ tầng đô thị còn thiếu đồng bộ, liên kết yếu; chưa hình thành được hệ thống hạ tầng khung thống nhất và đồng bộ liên kết giữa các vùng. Công tác điều phối vùng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, từ quy hoạch, kế hoạch đến cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin còn chậm về tốc độ, chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển đô thị thông minh, phương tiện tự động, sản xuất thông minh…

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND TP hy vọng rằng, những ý kiến tham luận tại hội thảo sẽ đóng góp vào quá trình thúc đẩy hình thành chuỗi đô thị động lực thông minh vùng đồng bằng Sông Hồng kết nối khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII và trong các Nghị quyết chuyên đề của Đảng. Văn kiện Đại hội XIII đã nêu rõ: “Xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh, đa dạng về loại hình, có bản sắc đặc trưng về kiến trúc, văn hóa ở từng địa phương”.

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06 về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về đô thị hóa và phát triển đô thị.

Nghị quyết số 06 cũng đề ra mục tiêu “Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3 – 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030”…

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các ý kiến trao đổi của các chuyên gia, các địa phương xung quanh các vấn đề về giải pháp để tăng cường tính liên kết trong đô thị, giữa các đô thị trong khu vực và thế giới; những chính sách về quy hoạch nhằm thu hút và khuyến khích đầu tư tư nhân cho các dự án đô thị thông minh; những vướng mắc trong phát triển hạ tầng số, công nghệ số và  phát triển hệ sinh thái dịch vụ thông minh cũng như rủi ro về an toàn, an  ninh và giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật với đô thị thông minh.

Ngoài ra, các tham luận tại hội thảo cũng đã tập trung chia sẻ và làm rõ những nội dung về: xây dựng và triển khai dự án/đề án phát triển đô thị thông minh có tính kết nối cao tại các địa phương; khả năng liên kết giữa các đô thị trong khu vực để hướng tới tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch phát triển đô thị bền vững; hạ tầng số cho đô thị thông minh và ứng dụng các công nghệ số trong đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự đô thị.

Thuỳ Linh (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-thuc-day-hinh-thanh-chuoi-do-thi-dong-luc-thong-minh-d184591.html