Hải Phòng chỉ đạo xử lý sai phạm “khủng” tại nông trường Quý Cao

G
Liên quan đến những sai phạm về việc xây dựng, sử dụng đất tại nông trường Quý Cao (huyện Tiên Lãng), UBND TP Hải Phòng yêu cầu dừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép, giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh thêm các sai phạm mới và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Biệt thự “khủng” mọc lên trên đất nông trường.

Biệt thự “khủng” mọc lên trên đất nông trường.

Ngày 19/5/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân chủ trì họp nghe báo cáo báo cáo kết quả triển khai thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Quý Cao (sau đây gọi tắt là Công ty Quý Cao) và công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; phương án xử lý về đất đai sau khi giải thể.

Cùng dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế TP, Lãnh đạo Văn phòng UBND TP, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng, lãnh đạo Công ty Quý Cao.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân yêu cầu các Sở, ngành, chính quyền địa phương và công ty Nông nghiệp Quý Cao căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trong khu vực.

Đất nông nghiệp thuộc quản lý của Công ty Quý Cao bị xâm phạm nghiêm trọng. .

Đất nông nghiệp thuộc quản lý của Công ty Quý Cao bị xâm phạm nghiêm trọng. .

Phó chủ tịch UBND TP Lê Anh Quân yêu cầu dừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép, giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh thêm các sai phạm mới; phối họp chặt chẽ trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Đại Thắng thường xuyên kiểm tra; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng đất đai trái quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP.

Nhà ở, nhà trọ, nhà xưởng xây dựng trái phép trên diện tích hơn 100ha đất nông nghiệp.

Nhà ở, nhà trọ, nhà xưởng xây dựng trái phép trên diện tích hơn 100ha đất nông nghiệp.

Theo đó, hơn 100ha đất thuộc quản lý của Công ty Quý Cao đóng trên địa bàn huyện Tiên Lãng những năm gần đây đã bị biến tướng. Tại các thửa đất được giao khoán đất để sản xuất nông nghiệp, nhiều người đã tự ý xây dựng nhà ở kiên cố, biệt thự, nhà trọ… trái phép.

Được biết, công ty Quý Cao tiền thân là nông trường Quý Cao, được thành lập năm 1993. Công ty này được giao quản lý, sử dụng 122ha đất, chủ yếu trên địa giới hành chính các xã Đại Thắng, Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng và xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Nhà ở, nhà trọ, nhà xưởng xây dựng trái phép trên diện tích hơn 100ha đất nông nghiệp.

Nhà ở, nhà trọ, nhà xưởng xây dựng trái phép trên diện tích hơn 100ha đất nông nghiệp.

Năm 2015, công ty có quyết định giải thể để bàn giao diện tích đất về UBND huyện Tiên Lãng quản lý nhưng do vướng mắc địa giới giữa 2 tỉnh, TP nên chưa thực hiện được.

Đến năm 2020, Chính phủ có Nghị quyết 59/NQ-CP xác định địa giới hành chính giữa Hải Phòng và Hải Dương để giải quyết vướng mắc do lịch sử để lại, trong đó có phân định cột mốc tại nông trường Quý Cao.

UBND huyện Tiên Lãng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo Công ty Quý Cao phối hợp với chính quyền địa phương quản lý đất nông nghiệp. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp này không phản hồi, báo cáo lại, lãnh đạo công ty cũng chưa không cung cấp các loại giấy tờ, tài liệu liên quan.

 

Theo An Thi (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-chi-dao-xu-ly-sai-pham-khung-tai-nong-truong-quy-cao-d182228.html