Giải mã “thử thách tự sát kinh dị Momo” là gì?

Thử thách Momo đã khiến nhiều đứa trẻ phải tự sát nhưng thật sự thử thách này là gì?

Thử thách Momo: Giải mã "thử thách tự sát kinh dị Momo" là gì? - Ảnh 1.

Thử thách Momo: Giải mã "thử thách tự sát kinh dị Momo" là gì?- Ảnh 3.

Thử thách Momo: Giải mã "thử thách tự sát kinh dị Momo" là gì?- Ảnh 5.

Thử thách Momo: Giải mã "thử thách tự sát kinh dị Momo" là gì? - Ảnh 7.

Thử thách Momo: Giải mã "thử thách tự sát kinh dị Momo" là gì? - Ảnh 9.

Thử thách Momo: Giải mã "thử thách tự sát kinh dị Momo" là gì? - Ảnh 11.