Đoàn khảo sát Trung ương làm việc tại Bắc Ninh về biên chế Công đoàn

Sáng 27-4, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam về khảo sát tình hình giao và quản lý biên chế Công đoàn tại tỉnh Bắc Ninh. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có đồng chí  Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ngành liên quan.

Tính đến hết năm 2022, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vẫn tồn tại 2 loại biên chế gồm: Biên chế do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và quản lý; biên chế do LĐLĐ tỉnh quản lý, với tổng số 84 cán bộ Công đoàn chuyên trách hưởng lương từ ngân sách Công đoàn của LĐLĐ tỉnh. Trong đó, biên chế tại cơ quan LĐLĐ tỉnh 30 người, biên chế tại Công đoàn ngành, địa phương 54 người.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát Trung ương.

Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp, số lượng đoàn viên Công đoàn, người lao động và Công đoàn cơ sở tăng hàng năm, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đang quản lý 2.163 Công đoàn cơ sở, với gần 244 nghìn đoàn viên. Trung bình, một LĐLĐ huyện quản lý gần 200 đầu mối cơ sở với từ 5.000-11.000 đoàn viên, 100% cán bộ Công đoàn làm kiêm nhiệm. Bình quân mỗi cán bộ Công đoàn chuyên trách phụ trách 25,8 Công đoàn cơ sở, 2.900 đoàn viên Công đoàn. Thực tế này đang tạo áp lực rất lớn cho cán bộ Công đoàn chuyên trách, nhất là Công đoàn các KCN.

Các đại biểu nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao, quản lý và sử dụng biên chế Công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương trong điều kiện số đầu mối và đoàn viên Công đoàn tăng nhanh, ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Theo các thành viên của Đoàn khảo sát, vấn đề nêu trên cũng đang là khó khăn, vướng mắc của nhiều địa phương trong cả nước. Các thành viên trong Đoàn đề nghị tỉnh Bắc Ninh làm rõ một số nội dung liên quan đến tiêu chí giao biên chế đối với cơ quan LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ cấp huyện…

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương kết luận buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm tới hoạt động của tổ chức Công đoàn, từ việc tạo điều kiện, chủ trương, chương trình công tác đến việc ban hành các đề án riêng để tập hợp, đoàn kết, giáo dục công nhân lao động, an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động. Hiện tỉnh đang tích cực chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức Đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh, Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời giải đáp những vấn đề Đoàn công tác nêu; tiếp thu những gợi mở, đóng góp của Đoàn về công tác giao, quản lý và sử dụng biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; đề nghị Đoàn công tác quan tâm, tham mưu ban hành giải pháp tháo gỡ cho Bắc Ninh liên quan đến biên chế tạm giao của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tuyển dụng trái thẩm quyền, không thực hiện theo Kết luận số 27-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW và số lượng biên chế được giao cho LĐLĐ tỉnh năm 2022.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao việc tỉnh chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các nội dung tại Hội nghị; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý biên chế Công đoàn và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, giao các cơ quan tham mưu, tổng hợp, nghiên cứu để ban hành hướng dẫn, cơ chế giao biên chế cho Công đoàn hợp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

 

Thảo Nguyên – Việt Anh

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/-oan-khao-sat-trung-uong-lam-viec-tai-bac-ninh-ve-bien-che-cong-oan