“Đền ơn đáp nghĩa”

Cứ mỗi dịp tháng 7, cả đất nước lại tổ chức những hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.

Cán bộ nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Cán bộ nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sĩ và công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Người căn dặn: “Thương binh là những người ưu tú hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí ấy đã chịu ốm yếu, què quặt”. Với các liệt sĩ, Bác từng viết: “Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh di chúc: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, Đảng, Chính phủ và đồng bào ta phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh”. Với người thân của các liệt sĩ, Bác Hồ căn dặn, “chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.

Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” và ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP, theo đó mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng tăng thêm 26,5% và được áp dụng từ 1/7/2023.

Đời sống của người có công và gia đình người có công với cách mạng đã không ngừng được nâng lên và cải thiện về vật chất và tinh thần. Đến nay, 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ. Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”… ngày càng phát triển, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm, ý thức xã hội cao.

Tháng 7 là tháng tưởng nhớ và tri ân. Chúng ta đã rất nỗ lực, làm được rất nhiều việc, nhưng vẫn còn day dứt, trăn trở khi đời sống một bộ phận thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính… Công tác “đền ơn đáp nghĩa” vì vậy vẫn còn nhiều việc phải làm quyết liệt.