Đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ được lấy hàng từ nhiều nguồn

Bộ Công Thương vừa có đề xuất cho phép các đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nhà cung cấp thay vì chỉ một nguồn như hiện tại.